Predajcovia Pozrieť skladové vozidlá

Banská Bystrica

PRO AUTO, s.r.o.

 • Zvolenská cesta 18,
  974 05 Banská Bystrica

  www.proauto.sk

 • Predaj

  mob.: + 421 910 110 022
  mob.: + 421 911 465 466
  stefanigaatproauto.sk
  marcinkoatproauto.sk

 • Servis

  mob.: +421 911 864 261
  mob.: +421 910 122 222
  berkoatproauto.sk
  kupecatproauto.sk

   

Bratislava

Auto Ideal s.r.o. Vajnorská 95, 831 04 Bratislava

 • Vajnorská 95
  831 04 Bratislava

  www.autoideal.sk

 • Predaj

  tel/fax.: (02) 444 623 14
  mobil: +421 903 416 333
  +421 903 650 154
  suzukiatautoideal.sk

 • Servis

  tel.: (02) 446 378 81
  mobil.: +421 903 650 093
  +421 903 653 008
  +421 911 679 444
  suzukiatautoideal.sk
   

Bratislava

Mikona s.r.o.

 • Einsteinova 1
  851 01 Bratislava
  www.suzuki.mikona.sk

 • Predaj

  mobil: +421 902 955 543
  +421 902 979 632
  suzukiatmikona.sk
  predaj_suzukiatmikona.sk

 • Servis

  mobil: +421 904 229 038
  +421 903 453 142
  prijem_suzukiatmikona.sk
  mobil: +421 902 979 633
  nehoda_suzukiatmikona.sk
  mobil: +421 903 453 152

  sklad_suzukiatmikona.sk

Dunajská Streda

Auto Ideal s.r.o.

 • Galantská cesta 397/10
  929 01 Dunajská Streda

  www.suzuki-ds.sk

 • Predaj

  mob.: +421 948 255 382
  +421 948 706 403
  suzukidsatautoideal.sk

 • Servis

  mob.: +421 905 467 316
  suzukidsatautoideal.sk

Košice

Auto-Mokráň, s.r.o. - Raketová

 • Raketová 1/A
  040 12 Košice

  www.automokran.suzuki.sk

 • Predaj

  tel.: (055) 674 88 78
  mob.: +421 902 081 773
  predajatautomokran.sk

Košice

AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. - Herlianska

 • Herlianska 54
  040 14 Košice

  www.automokran.sk

 • Predaj

  tel.: (055) 671 13 19
  mob.: +421 918 846 805
  predaj2atautomokran.sk
   

 • Servis

  tel.: (055) 671 13 19
  servisatautomokran.sk

Lučenec

11, s.r.o.

 • Jegorova 598/30
  984 01 Lučenec

  www.suzukilucenec.sk

 • Predaj

  tel.: (047) 433 11 02
  mob: + 421 919 371 770
  predajatsuzukilucenec.sk

 • Servis

  tel.: (047) 433 11 02
  mob.: + 421 0915 245 221
  servisatsuzukilucenec.sk

Martin

MIKONA s. r. o.

 • Priekopská 32
  038 61 Martin

  www.suzukimt.mikona.sk

 • Predaj

  tel.: (043) 428 14 91
  mob.: + 421 902 979 673, 0902 979 627
  fax.: (043) 428 60 80
  predaj_suzuki_mtatmikona.sk
  suzuki.mtatmikona.sk

 • Servis

  tel.: (043) 428 14 91
  mob.: +421 902 979 613
  fax.: (043) 428 60 80
  servis_suzuki_mtatmikona.sk

Michalovce

STAVENA, stavebno-obchodná spoločnosť, spol s r.o.

 • Humenská 23
  071 01 Michalovce
  www.suzuki-mi.sk

 • Predaj

  tel.: (056) 688 88 41
  fax.: (056) 643 57 98
  suzukiatsuzuki-mi.sk

 •  

  Servis

  tel.: (056) 643 57 98
  fax.: (056) 643 57 98
  servisatsuzuki-mi.sk

Nitra

AUTO ZOBOR, s.r.o.

 • Levická 256/13
  949 01 Nitra 

  www.suzukinitra.sk

 • Predaj

  mob.: +421 903 763 377
  mob.: +421 903 303 377
  kollerovaatsuzukinitra.sk
  revayatsuzukinitra.sk
  infoatsuzukinitra.sk

   

 • Servis

  mob.: +421 903 762 377
  servisatsuzukinitra.sk

Nové Zámky

RIVAL CAR s.r.o.

 • Komárňanská cesta 88
  940 02 Nové Zámky

  www.suzuki.rivalcar.com

 • Predaj

  mob.: +421 908 990 660
  predaj.suzukiatrivalcar.com


   

 •  

  Servis

  mob.: +421 905 268 151
  servis.suzukiatrivalcar.com

Piešťany

ELA CAR s.r.o.

 • Bratislavská 153
  921 01 Piešťany

  www.suzuki-piestany.sk

 • Predaj

  mob.: +421 918 628 112
  +421 915 769 665
  predajatelacar.sk

 • Servis

  mob.: +421 905 925 773
  servisatelacar.sk

Poprad

Roadex s.r.o.

 • Svitská cesta 4804/6
  058 01 Poprad

  www.suzuki-poprad.sk

 • Predaj

  tel.: (052) 449 25 70
  mob.: +421 903 475 846
  +421 911 245 791
  fax.: (052) 449 25 72
  predajatsuzuki-poprad.sk

 • Servis

  tel.: (052) 449 25 72
  mob.: +421 903 248 053
  servisatsuzuki-poprad.sk

Prešov

ACK Auto s.r.o.

 • Duklianska 29
  080 01 Prešov

  www.ackauto.sk

 • Predaj

  tel.: (051) 748 09 51
  mob.: +421 911 819 159
  fax.: (051) 771 16 10
  ackautoatackauto.sk
   

 • Servis

  tel.: (051) 748 09 52
  mob.: +421 905 819 159
  fax.: (051) 771 16 10
  servisatackauto.sk

Prievidza

Marian Grič - MOTOPRES

 • Necpalská cesta 28
  971 01 Prievidza
  www.suzukipd.sk

 • Predaj

  mob.: +421 911 245 727
  suzukiatsuzukipd.sk

   


 • Servis

  mob.: +421 911 245 772
  servisatsuzukipd.sk

   

Topoľčany

BV Auto s.r.o.

 • Krušovská 4664
  955 01 Topoľčany

  www.suzuki-topolcany.sk

 • Predaj

  mob.: +421 948 223 775
  suzukiatbvauto.eu

 • Servis

  tel. : +421 38 221 21 21
  mobil: + 421 918 409 361
  suzuki-servisatbvauto.eu

Trenčín

AHM ALFA s.r.o.

 • Bratislavská 1311
  911 05 Trenčín
  www.ahmalfa.eu

   

 • Predaj

  mob.: +421 910 949 607
  suzuki.predajatahmalfa.eu
   

 • Servis

  mob.: +421 911 949 670
  suzuki.servisatahmalfa.eu

Trnava

Auto TT s.r.o.

 • Ulica Nová č. 1
  917 01 Trnava

  www.autott.sk

 • Predaj

  mob.: +421 910 888 190
  predaj.suzukiatautott.sk
  predajca.suzukiatautott.sk
   

   

 • Servis

  mob.: +421 910 888 191
  servis.suzukiatautott.sk
  nd.suzukiatautott.sk

   

Žilina

A-Auto s.r.o.

 • Kvačalova 782/11
  010 04 Žilina

  www.aauto.sk

 • Predaj

  tel.: (041) 700 31 83
  mob.: +421 903 557 144
  fax.: (041) 700 31 84
  aautoataauto.sk
  predajataauto.sk

 • Servis

  tel.: (041) 700 31 85
  mob.: +421 903 342 995
  servisataauto.sk
   

Zvolen

PRO AUTO, s.r.o.

 • Strážska cesta 8325/53
  960 01 Zvolen

  www.proauto.sk

 • Predaj

  mob.: + 421 948 595 524
  mob.: + 421 907 249 809
  e-mail: sekeresovaatproauto.sk
  e-mail: rporubskyatproauto.sk